"Již více času nebude."
(Zj 10,6)
Bible a zdraví

"... Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji."
(Ex 15,26)               
NEWSTART
Zkušenosti z Weimaru

Weimarský institut - Newstart v praxi

Weimarské středisko zdraví není diagnostickým centrem ani nemocnicí, jak je spousta lidí chápe. Hosté jsou podle možností na základě lékařského výzkumu nezkresleně informováni o příčinách svých zdravotních problémů a o tom, jak se jich sami mohou zbavit nebo je alespoň zmírnit.

Když se hosté ubytují, jsou podrobeni celkové lékařské prohlídce, která zahrnuje anamnézu, fyzikální vyšetření odbornými lékaři, zátěžový elektrokardiogram, laboratorní vyšetření krve, moče a další speciální testy.

Každý den v půl sedmé ráno se podává snídaně a potom následuje krátká pobožnost (dobrovolná) vedená kazatelem. Jídelníček a program cvičení sestavují lékaři. Ošetřovatelky a dietní sestry vedou každý den kursy přípravy jednoduché a zdravé stravy. Na cvičební program dohlíží rehabilitační pracovník.

Lékaři na přednáškách seznamují hosty s tím, co a proč mají či nemají dělat. Srozumitelným jazykem jim objasňují podstatu a příčinu srdečních nemocí, cukrovky, vysokého krevního tlaku, kloubních onemocnění a rakoviny. Vysvětlují příznaky, diagnózu a zvolený způsob léčby. Lékaři vyzdvihují racionální a vědecký základ dobrých výsledků získaných určitými změnami životního stylu. Tyto přednášky jsou hlavním bodem programu NEWSTART a získávají si důvěru.

Všichni hosté jsou převedeni na vegetariánskou stravu bezjakýchkoli rafinovaných potravin či olejů. Příjem soli je omezen. Počet přijímaných kalorií se liší podle individuálních potřeb, ale zpravidla je asi poloviční ve srovnání s počtem kalorií, které člověk přijímal doma. Jen zřídka, pokud vůbec, pociťují hosté hlad mezi jídly. Kalorická hodnota přijímaných tuků je omezena na deset až patnáct procent celkového kalorického příjmu. Mléko, vejce i ostatní živočišná strava je vyloučena.

Značnou část svého volného času tráví hosté na procházkách, určitá část denního programu je vyhrazena pro hydroterapii a fyzikální léčbu. Snídaně je obvykle nejvydatnějším jídlem dne, v poledne je připraven studený pult a v půl šesté večer se podává lehká večeře. Večer bývají připraveny nenáročné programy a hosté vítají možnost jít spát v devět hodin.

Velmi potěšující je změna, kterou hosté prodělají během svého pobytu ve středisku. Téměř okamžitě mezi sebou navazují kontakty. V průběhu několika dní se mezi nimi vytvářejí přátelské a kamarádské vztahy. Přicházejí jako cizí lidé, po pětadvaceti dnech odcházejí a jsou si téměř bližší než příbuzní. Mnozí přicházejí o holi, na vozíku nebo s pomocí jiných a při odchodu jsou schopni ujít osm až patnáct kilometrů denně a léky potřebují jen v omezené míře nebo je nemusejí užívat vůbec.

Vzpomínám na dobu, kdy jsme se ženou sami procházeli programem NEWSTART. Na jídlo, které jsme dostali první večer, nikdy nezapomenu. Polévka byla úplně bez chuti, nemastná neslaná. Ovoce a ostatní jídlo bylo dobré, ale stále jsme měli pocit, že nám něco chybí. Snídaně další den ráno byla výborná, takže jsme se vzpamatovali a připravili své žaludky na další útok. Nebyli jsme zklamáni. Jídlo, které jsme dostali k obědu, bylo stejně bez chuti jako to, které jsme měli předchozí den k večeři.

Během prvního týdne se však stalo něco zvláštního. Jídlo nám začalo více chutnat. Přátelé se vyptávali, zda nezačal vařit nový kuchař. Na konci třetího týdne nám strava chutnala lépe než kdy jindy a my jsme byli zmateni. Nechápali jsme, jak mohlo k takové změně dojít. Bylo nám řečeno, že se naše chuťové buňky přizpůsobily a stejně jako my prožily nový začátek.

Naše skupina dosáhla v průměru 20% poklesu hladiny cholesterolu v krvi - nejvyšší individuální pokles byl 4 mmol/l. U jedné ženy, která měla při vstupní prohlídce hladinu cholesterolu 9 mmol/l, se ji podařilo snížit na 5,5. Zlepšení jsme zaznamenali také u obsahu triglyceridů v krvi. U mě poklesla jejich hladina z 2 na méně než 1 mmol/l.

Výrazně se zlepšil také zdravotní stav dvou diabetiků z naší skupiny. Jedna žena trpěla bolestivým diabetickým zánětem nervu v pravé noze. Brala 100 jednotek inzulínu denně a uváděla, že ji noha bolí, jako kdyby chodila po žiletkách. Během deseti dnů se bolestzi úplně zbavila a po dvou týdnech mohla pod lékařským dozorem přerušit užívání léků.

Druhý diabetik měl krevní tlak 240/120 a hladinu cukru v krvi 16,5 mmol/l. V posledním týdnu pobytu měl krevní tlak 110/65 a hladinu cukru v krvi 5 mmol/l.

Dále jsme měli ve skupině padesátiletou ženu, která trpěla bolestivým znetvořením kloubů na rukou i nohou způsobeným revmatoidní artritidou. Více než třicet let trpěla neustálými bolestmi. Trvalo jí týden, než byla schopná ujít víc než jeden kilometr. Po třech týdnech se zbavila bolesti a chodila šest kilometrů denně.

Nejčastějším úspěchem, jakého naši hosté dosáhnou, je snížení váhy u obézních jedinců. Bill, pětatřicetiletý muž z naší skupiny, vážil 135 kilogramů. Během kursu shodil 15 kilogramů a dva měsíce po odchodu z institutu dalších 22 kilogramů.

 Stan, polský elektrotechnik, zaznamenal asi tři měsíce po skončení kursu neuvěřitelné zlepšení svého zdravotního stavu. V pětašedesáti letech přišel do zdravotního střediska NEWSTART, protože měl nemocné srdce, cukrovku, vysoký krevní tlak a artritidu. Ve středisku NEWSTART byl jedním z mých prvních pacientů.

Rok před návštěvou Weimaru prodělal Stan operaci srdečních věnčitých cév, ale výsledek byl neuspokojivý. Když udělal víc než deset kroků, bolelo ho srdce. Po příchodu do střediska NEWSTART měl krevní tlak 240/120 a velmi nepravidelný elektrokardiogram. Hladina cukru v krvi dosahovala 17 mmol/l a užíval 100 jednotek inzulínu denně a ještě šest jiných léků na další obtíže.

Měl-li někdo důvod ke změně životního stylu, pak to byl právě on. Prohlásil: "Pane doktore, udělám všechno, co mi řeknete." A také to udělal. Jeho jídelníček sestával ze stravy s nízkým obsahem tuků, zvýšeným množstvím vlákniny a celkovým příjmem 700 kalorií, cvičil pod odborným dohledem a jeho zdravotní stav se začal zlepšovat. Během týdne ušel s pomocí asi jeden a půl kilometru, na konci druhého týdne byl schopný ujít pět kilometrů a omezil užívání inzulínu na 25 jednotek. Když opouštěl středisko NEWSTART, chodil skoro deset kilometrů bez jakékoli bolesti na prsou. Hladina cukru v krvi mu poklesla na 6,1 mmol/l, krevní tlak na 110/65 a hladina cholesterolu v krvi se snížila ze 8 mmol/l na 5. Už nepotřeboval inzulín ani léky na snížení krevního tlaku ani na srdce.

Od jeho odchodu ho každé tři měsíce sledujeme. Podle posledních zpráv stále chodí deset kilometrů, dodržuje zásady správné výživy a všechna laboratorní vyšetření krve vykazují normální hodnoty. Neužívá žádné léky - dokonce ani inzulín. Zlepšila se mu artritida. Když mi naposled telefonoval, poznamenal: "Je mi hrozně líto těch, kdo o Weimaru nevědí."

Někomu se to může jevit jako anekdota, ale podobných příběhů bychom mohli vyprávět stovky. Náš výzkumný tým sleduje víc než 1500 hostů, kteří prošli pětadvacetidenním programem NEWSTART. Lékařské časopisy mají o tuto skupinovou studii, která ukazuje opodstatněnost zdravotního programu NEWSTART, velký zájem.

(z knihy NEWSTART, Vernon W. Foster, str. 50-51)
                                           nahoru
... zpět na předchozí stranu